Regels aanhangwagen achter Scooter of Bromfiets in NL

Artikel 5.18.26

1. Bromfietsen op twee wielen mogen met inbegrip van de lading niet breder zijn dan 1,00 m.
2. Bromfietsen op meer dan twee wielen mogen met inbegrip van de lading niet breder zijn dan 1,00 m.

Voor de aanhangwagens geldt:
artikel 5.18.27 uit het voertuigreglement.
Aanhangwagens achter bromfietsen moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen:
a. De breedte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 m.
b. De hoogte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 m.
c. De totale massa van het voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets.
d. De afstand van de achteras van de trekkende bromfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,00 m.

Artikel 5.18.38   Aanhangwagens

De verlichtingsinstallatie van aanhangwagens moet zodanig op die van het trekkend voertuig zijn aangesloten dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen overeenstemmen met die van het trekkend voertuig.

Artikel 5.18.54
Alle categorieën samenstellen van voertuigen.
Bij samenstellen van voertuigen moet de aanhangwagen door een enkele, passende en geschikte koppeling, die niet kan lostrillen,en zodanig aan het trekkend voertuig zijn verbonden dat zijdelings uitwijken van de aanhangwagen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 5.18.55
Aanhangwagens moeten zich zodanig ten opzichte van het trekkend voertuig kunnen bewegen dat de voertuigen in hun uiterste standen, met een maximum van 90°, niet worden begrensd door delen van de reminrichting, van de elektrische installatie en van de koppeling, alsmede, voor zover aanwezig, van de hulpkoppeling en van de besturingsonderdelen.

Artikel 5.18.58
Aanhangwagens moeten zodanig aan een motorfiets of een bromfiets zijn verbonden dat de koppeling zowel bewegingen toelaat om een horizontale as als om een verticale as, loodrecht op de lengte-as van de motorfiets; indien de aanhangwagen meer dan één wiel heeft, moet de koppeling bovendien bewegingen om een as in de lengterichting van het trekkend voertuig toelaten.

Bron: Minsterie van verkeer en waterstaat.

Verlichting

Wat verlichting betreft moet de aanhangwagen zijn voorzien van:
één of twee achterlichten
Twee driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde
Tenminste één driehoekige ambergele retroreflector aan elke zijkant.

Wat het kenteken betreft: op een aanhangertje achter een bromfiets (of brommobiel) moet een witte kentekenplaat, met hetzelfde nummer als het trekkende voertuig zijn bevestigt.

Daarnaast mag de aanhangwagen zijn voorzien van:
Richtingaanwijzers
één of twee remlichten
één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde

Personenvervoer is toegestaan in een aanhangwagen achter een fiets.
Achter andere voertuigen niet.