Hond op een aanhanger

Volgens; het ministerie van IenM.

“U mag achter Uw bromfiets een aanhanger met hond vervoeren.
Uiteraard moeten de aanhanger en de wijze van gebruik aan de wettelijke eisen voldoen.
Vervoer van de hond tussen uw benen op de treeplank van een scooter kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en kan daarom in de praktijk gezien worden als verboden op grond van een van de onderdelen van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt).”