Plaats op de weg

Sinds december 1999 is er een verandering in opvatting waar brommers en snorfietsen het best kunnen rijden. Voorheen hoorden brommers en snorfietsen altijd op het fietspad indien aanwezig. Dit leidde soms tot ongelukken bij afslaan van auto’s, niet zelden in combinatie van te hoge snelheid van de brommer of scooter. Mede hierom zocht men naar een oplossing.

Wat is een bromfiets, bromscooter, snorfiets, snorscooter?

Er zijn feitenlijk maar 2 categorieën:
1. Bromfiets: met een gele kentekenplaat. Een helm is verplicht
2. Snorfiets: met een blauwe kentekenplaat. Een helm is niet verplicht.

Dan is er ook nog een brommobiel en een gehandicaptenvoertuig.
Een brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen voorzien van een carrosserie.
Een gehandicaptenvoertuig is een voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is.

Voor beide laatst genoemde gelden andere regels welke nu niet besproken worden.

verkeersborden1verkeersborden2

Bromfiets

Als bestuurder van een bromfiets mag u niet het verplichte fietspad (bord G11) gebruiken.

Idem, binnen de bebouwde kom

Als bestuurder van een bromfiets moet u binnen de bebouwde kom het fiets/bromfietspad (bord G12a) gebruiken. Ontbreekt een fiets/bromfietspad, dan moet u de rijbaan gebruiken. Als bestuurder van een bromfiets of bromscooter hoort u dus niet overal binnen de bebouwde op de rijbaan thuis.

Inhalen geschied links. Als de rijbaan en fietsstrook zijn gescheiden door een doorgetrokken streep mag u de fietsstrook niet berijden. Is de fietsstrook gescheiden door een onderbroken streek mag u een naar links afslaande auto rechts passeren, over de fietsstrook, zolang u het verkeer op de fietsstrook niet hindert.

Idem, buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom mag u met uw bromfiets op het (brom)fietspad rijden.

Snorfiets

Als bestuurder van een snorfiets volgt u de regels voor fietsers, tenzij anders bepaald.

U mag bijvoorbeeld niet, zoals fietsers, met zijn tweeën naast elkaar rijden. Een snorfietser en een fietser naast elkaar mag dus ook niet. U moet het fiets-/bromfietspad volgen. U mag een onverplicht fietspad (bord G13) alleen gebruiken met uitgeschakelde motor.

Wat veel mensen niet weten

Bromfietsen en snorfietsen hebben geen verzekeringsplaatje meer maar een kentekenplaat. Als gevolg hiervan kan de politie hen op kenteken bekeuren. Dit betekent dat een staandehouding dus niet meer noodzakelijk is.

Bestuurders van fietsen/bromfietsen dienen zo veel mogelijk rechts te houden. Hieruit volgt de verplichting dat op wegen die aan beide zijden voorzien zijn van een fiets-/bromfietspad zij dus het rechter fiets-/bromfietspad dienen te volgen.

Voetgangers mogen, als een voetpad ontbreekt het brom/fietspad gebruiken. Als het brom/fietspad ontbreekt mogen voetgangers de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken. Het maakt niet uit of dit de linker of de rechter zijde is! De verplichting dat dit de linkerzijde van de rijbaan moet zijn is geschrapt uit de wet omdat dit niet altijd de meest veilige kant is. De wetgever gaat er vanuit dat de voetganger wijs genoeg is om te bepalen wat voor hem de veiligste plek is.

Fietsen en bromfietsen op meer dan twee wielen mogen (niet: moeten!) de rijbaan gebruiken.

Fietsers onderling halen links in. Andere bestuurders mogen zij rechts inhalen

 

Mischien nog duidelijker :

bromfietspaden

Mag ik met mijn bromfiets (brommer), scooter of snorfiets op het fietspad rijden?
Met een bromfiets of een bromscooter mag u niet op een fietspad rijden. Met een snorfiets of een snorscooter wel.


Fietspad De volgende verkeersdeelnemers mogen gebruik maken van een fietspad:

 • fietsers;
 • snorfietsers;
 • voetgangers.

Het verkeersbord G11 geeft aan dat het om een verplicht fietspad gaat. Snorfietsers moeten dan op het fietspad rijden en bromfietsers op de rijbaan.

Fiets-/bromfietspad De volgende verkeersdeelnemers mogen gebruik maken van een fiets-/bromfietspad:

 • fietsers;
 • snorfietsers;
 • bromfietsers;
 • voetgangers.

Bromfietsers moeten binnen de bebouwde kom gebruik maken van de rijbaan voor het autoverkeer, behalve op plaatsen waar een fiets-/brompad is. Het verkeersbord G12a geeft aan dat bromfietsers op het fiets/bromfietspad moeten rijden.

Onverplicht fietspad De volgende verkeersdeelnemers mogen gebruik maken van een onverplicht fietspad:

 • fietsers (met gewone en elektrische fiets);
 • snorfietsers met elektromotor;
 • snorfietsers met uitgeschakelde benzinemotor;
 • voetgangers.

Het verkeersbord G13 geeft aan dat het om een onverplicht fietspad gaat.

Overzicht verkeersborden In de publicatie Verkeersborden en verkeersregels in Nederland vindt u afbeeldingen en omschrijvingen van de verschillende verkeersborden.

Maximumsnelheid bromfiets of snorfiets De maximumsnelheid voor het rijden met een brommer is:

 • op het fiets-/bromfietspad 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur buiten de bebouwde kom;
 • op de rijbaan 45 kilometer per uur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Met een snorfiets mag u maximaal 25 kilometer per uur rijden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.