Spanje

Brommer, scooter & snorfiets

  • In Spanje is geen aparte definitie van een snorfiets; zij vallen onder de bromfietsen.
  • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan45 km/h.

Aanhangwagen

  • Het meevoeren van een aanhangwagen is overdag bij goed zicht toegestaan.
  • Het gewicht mag niet meer dan de helft van dat van het trekkende voertuig bedragen.

Helm

  • Het dragen van een helm is verplicht.

Passagiers

  • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een bromfiets te vervoeren.
  • Ouders, een voogd of een gemachtigd volwassen persoon mogen kinderen ouder dan 7 jaar vervoeren.
  • Bestuurders jonger dan 18 jaar mogen geen passagiers vervoeren.

Verlichting

  • Dimlicht overdag is niet verplicht.

Bijzondere verkeersregels

Afslaan

  • Op wegen buiten de bebouwde kom mogen bromfietsers bij het naar links afslaan niet voorsorteren. Zij moeten rechts blijven rijden tot de overzijde van de kruisende weg en daar linksaf gaan als dit zonder gevaar kan.