Duitsland

Brommer, scooter & snorfiets

 • In Duitsland wordt een snorfiets een ‘Mofa’ genoemd en een bromfiets een ‘Moped’ of ‘Kleinkraftrad’.
 • De minimumleeftijd voor het berijden van een Moped is 16 jaar en van een Mofa 15 jaar.
 • De maximumsnelheid van een Moped is45 km/hen van een Mofa 25 km/h.

Aanhangwagen

 • Aan een bromfiets mag een aanhangwagen worden gekoppeld.

Fietspaden:

Snorfiets

 • Snorfietsen mogen binnen de bebouwde kom alleen op een fietspad rijden als het ronde blauwe bord ‘Fietspad’ is voorzien van een onderbord met de afbeelding van een snorfiets.
  Zij mogen echter ook op de rijbaan rijden.
 • Buiten de bebouwde kom mag altijd van het fietspad gebruik worden gemaakt. Wanneer de snorfiets met de pedalen wordt voortbewogen, is dit zelfs verplicht.

Bromfietsen

 • Bromfietsen mogen alleen van de rijbaan gebruikmaken, tenzij anders wordt aangegeven.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht, ook op een snorfiets.

Passagiers

 • Het vervoeren van passagiers is alleen toegestaan als er een handgreep en voetsteunen aanwezig zijn en het verkeer niet wordt belemmerd.
 • Kinderen die jonger zijn dan 7 jaar mogen alleen in een kinderzitje worden vervoerd.

Verkeersborden

 • Aanduidingen op verkeersborden voor motoren gelden ook voor bromfietsen.

Verlichting

 • Het is verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

 

Een belangrijke aanvulling voor toertochten in Duitsland:

Het is wel is waar voor motorrijders maar geldt ook voor scooter rijders.

Ik heb het gevonden op de site van de DBS klik hier voor de site

Citaat:
AANSPRAKELIJKHEID VOORRIJDERS!
Motorclubs organiseren graag mooie ritten.
De ene club kiest er voor om een nette route beschrijving uit te delen.
De andere club kiest liever voor het inzetten van zogenaamde voorrijders.
Voor beide systemen is wat te zeggen, maar hoe zit dat dan met de aansprakelijkheid van de club en/of voorrijder?
Deel je routebeschrijvingen uit dan is er weinig aan de hand.
Zeker als je bovenaan de routebeschrijving vermeldt dat men niet verplicht is om zich aan de aangegeven route te houden en dat men, als men dat noodzakelijk acht, daar altijd vanaf kan wijken.
In Nederland levert het rijden met zogenaamde voorrijders weinig problemen op. Althans niet voor de club in haar hoedanigheid van organisator.
Wel loopt de voorrijder, op basis van eerdere jurisprudentie, het risico aansprakelijk te worden geacht als hij onvoldoende rekening houdt met het feit dat hij door andere scooterrijders gevolgd wordt.
Maar dat is geen zaak voor de club doch een zaak tussen de twee bij zo’n botsing betrokken motorrijders en hun verzekeringsmaatschappijen.
Duitsland
Het wordt echter anders als men met een voorrijder in Duitsland een toertocht organiseert.
Ook hier loopt de club als organisator niet direct het risico, maar is het de voorrijder die op grond van de Duitse wegenverkeerswet voor tal van zaken aansprakelijk gehouden kan worden.
Zo kan de voorrijder aansprakelijk worden geacht voor een ongeval dat ver achter hem in de stoet heeft plaatsgevonden.
Stel, dat de voorrijder door tien motorrijders wordt gevolgd.
Bij een kruising aangekomen is de weg voor hem vrij en hij steekt de kruising over waarop de stoet scooterrijders geen voorrang heeft op het andere verkeer.
Ook nummer twee en drie kunnen zonder kleerscheuren de kruising oversteken, maar motorrijder nummer vier kan dat eigenlijk niet, doet het toch, en botst daarbij op een auto die hij eigenlijk op deze kruising voorrang had moeten verlenen.
Dan zou dit in Nederland een zaak tussen de motorrijder en de automobilist zijn en zoeken hun assuradeuren wel uit wie van hen precies de schuldige partij is.
In Duitsland is dat echter anders.
Daarom vroeg de KNMV het in Kleve gevestigde “Anwaltskanzlei Strick” hoe het een en ander bij onze oosterburen precies in elkaar steekt.Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
In paragraaf 27 van de Duitse wegenverkeerswet is namelijk bepaald dat er voor het rijden in een groep of colonne andere regels gelden dan voor het normale verkeer. In Nederland kennen we ook het begrip colonne, maar daar valt een groep elkaar achterna rijdende motorrijders niet onder.
In Duitsland kan dit echter wel het geval te zijn.
Want in lid 5 van § 27 van de Duitse wegenverkeerswet is namelijk bepaald dat de leider van de groep verkeersdeelnemers er voor verantwoordelijk is dat de stoet zich aan de wettelijke regels houdt.
Daarbij is in lid 3 van deze paragraaf bepaald dat de motorvoertuigen die in een verband of colonne samen rijden ook als zodanig herkenbaar moeten zijn.
Zijn deze motorvoertuigen niet als een bij elkaar behorende groep herkenbaar, maar rijden ze toch in een colonne, dan kan de voorrijder hierop aangesproken worden. Rijdt de groep scooterrijders als een herkenbare bij elkaar horende groep over de weg dan zal de voorrijder er rekening mee moeten houden dat de hele groep veilig en zonder ongelukken een kruising moet kunnen oversteken.
Dit is geen loze kreet, want er is in het verleden al eens een voorrijder aansprakelijk gesteld voor de schade die een collega motorrijder ver achter hem opliep.
Kortom, er rust een vrij grote verantwoordelijkheid op de voorrijder.
Daarom is het advies van de KNMV om zeker in Duitsland niet met voorrijders een toertocht te gaan rijden.
Deel, ook als je weet dat mensen toch achter elkaar willen gaan aanrijden, altijd een routebeschrijving uit.
Waarin is opgenomen een bepaling waaruit blijkt dat de deelnemer te allen tijde kan beslissen of hij de route nog wel of niet wil volgen.Harry Beugelink
Adviesraad Verkeer