België

Brommer, scooter & snorfiets

 • In België wordt een snorfiets een ‘bromfiets klasse A’ genoemd en een bromfiets een ‘bromfiets klasse B’.

Aanhangwagen

 • Achter een brom- of snorfiets mag een aanhangwagentje gekoppeld worden van maximaal75 cmbreed.

Fietspad

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook snorfietsen hiervan gebruikmaken.
 • Op wegen met een maximumsnelheid tot50 km/hmogen bromfietsen zowel op het fietspad als op de rijbaan rijden.
 • Op wegen waar sneller dan50 km/hgereden mag worden, moeten bromfietsen het fietspad gebruiken indien dit aanwezig is.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor snor- en bromfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Passagiers

 • Op een brom- of snorfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat) mits de bestuurder 18 jaar of ouder is.

Verkeersborden

 • Indien een onderbord van een verkeersbord een bromfiets toont met daaronder de letter A, dan geldt dit bord voor snorfietsen; een B geldt voor bromfietsen.
 • Een rond blauw bord met een fiets links naast de voetgangers, gescheiden door een witte streep, betekent een gecombineerd fiets-/voetpad waar alleen fietsen en snorfietsen mogen rijden, geen bromfietsen.
 • Een rond blauw bord met een fiets onder de voetgangers betekent een gecombineerd fiets-/voetpad waar alleen fietsen mogen rijden, geen snor- en bromfietsen.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

 

 • En voor Belgische scooter rijders in Nederland
 • Artikel 37
  1.
  Artikel 36 (dat is de kentekenplicht) is niet van toepassing op:
  a.de volgende categorieën motorrijtuigen alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens:
 • 1 °.bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde categorieën bromfietsen, alsmede bromfietsen in het internationaal verkeer, afkomstig uit een land waar voor deze voertuigen geen kenteken is opgegeven,