Opinie – Die tweetaktjes doen weinig kwaad

Mien en Peer vwdr

puch

Pieter van der Klooster uit Eindhoven rijdt (als hobby) een tweetakt Puch uit 1972, een moderne viertakt brommer en een elektrische auto.

Opinie – Doe benzinebrommer in de ban
Niemand weet hoe vies de brommer is.
In de media is de brommer al talloze malen betiteld als ‘fijnstofmonster’, een apparaat dat zoveel fijnstof en andere rotzooi uitbraakt dat met name fietsers er eerder door doodgaan.
Hoeveel schadelijke stoffen brommers daadwerkelijk uitstoten is vooralsnog geheel onduidelijk.
TNO heeft in 2013 twee brommers getest waar het nodige mee mis was.
De grote vraag is echter hoe kwetsbaar een conclusie is gebaseerd op slechts twee onderzochte brommers.
Je kunt hier in feite geen conclusies op baseren, dat mag duidelijk zijn.

In het artikel ‘Doe benzinebrommer in de ban’ (ED 18 november) baseert de schrijver zich onder meer op dit onderzoek.
Zijn conclusie is wel erg kort door de bocht; weg met die handel.
Minder brommers dus.

Bromfietsenmarkt
Laten we eerst eens wat zaken op een rij zetten.
De snorfietsen-bromfietsenmarkt verandert snel.
Er rijden nu volgens het CBS ruim 1 miljoen exemplaren rond.
Het aandeel snorfietsen groeit hard en het aandeel tweetakt brommers neemt snel af.
Een deel van het mogelijke probleem verdwijnt hiermee vanzelf.

Overigens concludeert TNO in haar onderzoek ook dat het aandeel brommers in de totale luchtverontreiniging nauwelijks de moeite waard is, omdat het maar zo’n klein deel van het totale gemotoriseerd verkeer beslaat.
Zorgen die tweetaktjes in Nederland nu echt voor die luchtvervuiling?
Laat een paar keer een vliegtuig opstijgen en je hebt evenveel vervuiling als alle brommertjes samen.
Kom op zeg moet je daar zo moeilijk over doen?
Deze discussie gaat vooralsnog over brommers, maar voor je het weet zijn de motorfietsen aan de beurt.

Stemmingmakerij
Meer brommers dan?
Oké, waarom zou je dan niet aan een goede elektrische oplossing denken?
Daar is niets op tegen, maar doe de huidige tweetakt en viertakt brommers niet zonder meer in de ban. Je kunt mensen niet zomaar hun vervoersmiddel of hobby afpakken, dat is pure discriminatie gebaseerd op stemmingmakerij.